Biasiswa Yang di-Pertuan Agong (BYDPA) Tahun 2024 - Senarai Tawaran Biasiswa Malaysia 2024 | Malaysia Scholarship 2024 List

Biasiswa Yang di-Pertuan Agong (BYDPA) Tahun 2024

Permohonan Biasiswa Yang di-Pertuan Agong (BYDPA) ditawarkan kepada warganegara Malaysia yang berminat dan berkelayakan untuk melanjutkan pengajian bagi peringkat Sarjana (Penyelidikan) dan Doktor Falsafah (Ph.D) di institusi pengajian tinggi tempatan atau universiti terkemuka dunia.

Baca juga: Senarai Penuh Biasiswa Terkini 2024/2025

Biasiswa ini adalah bagi mengiktiraf kebolehan luar biasa seseorang pelajar, di samping memberi peluang untuk melanjutkan pengajian di peringkat Pasca Ijazah dalam bidang Ekonomi, Undang-Undang, Kewangan Islam, Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM).

Kelebihan biasiswa ini adalah dari segi kadar biasiswa yang ditawarkan, syarat-syarat kelayakan dan penempatan di universiti-universiti yang terkemuka.

Syarat-syarat Permohonan:

Syarat-syarat permohonan BYDPA Tahun 2024 adalah seperti berikut:

SYARAT-SYARAT UMUM

 • Warga Negara Malaysia; dan
 • Berumur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Januari 2024.


SYARAT-SYARAT KHUSUS

 • Mempunyai keputusan akademik yang amat cemerlang di peringkat pengajian:
  1. Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan dengan CGPA minimum 3.75 atau kelas pertama atau yang setaraf dengannya bagi calon Sarjana; atau
  2. Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana yang diiktiraf oleh Kerajaan dengan CGPA minimum 3.75 atau kelas pertama atau yang setaraf dengannya bagi calon Ph.D;
 • Telah mendapat tawaran tanpa syarat (unconditional offer) bagi pengajian secara sepenuh masa pada tahun 2024 di institusi pengajian tinggi tempatan atau universiti terkemuka dunia yang disenaraikan oleh JPA mengikut bidang pengajian seperti di Lampiran 1 dan Lampiran 2 masing-masing; atau telah memulakan pengajian secara sepenuh masa pada tahun 2024 di institusi pengajian tinggi tempatan atau universiti terkemuka dunia yang disenaraikan oleh JPA mengikut bidang pengajian seperti di Lampiran 1 dan Lampiran 2 masing-masing;
 • Pengajian bagi peringkat Sarjana adalah secara mod penyelidikan sahaja yang mewajibkan penyediaan kertas penyelidikan, disertasi atau tesis.
 • Terlibat dalam penghasilan kerja-kerja kreatif dan inovatif seperti penulisan (berbentuk ilmiah seperti jurnal, buku, artikel dan sebagainya), reka cipta seni atau teknologi dan sebagainya iaitu:
  1. Calon Sarjana: Penglibatan calon secara aktif adalah satu kelebihan;
  2. Calon Ph.D: Penglibatan calon adalah wajib (calon tiada penglibatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak akan disenarai pendek untuk temu duga).
 • Keutamaan akan diberikan kepada calon yang aktif dalam kegiatan ko-kurukulum/ aktiviti kemasyarakatan.
Nota : Selain daripada syarat-syarat di atas, pemohon dalam kalangan penjawat awam masih tertakluk kepada syarat-syarat cuti belajar yang berkaitan.

Cara Memohon Biasiswa:

Pemohon yang berminat dikehendaki membaca dan memahami syarat-syarat permohonan BYDPA Tahun 2024 sebelum membuat permohonan dan hanya dibenarkan menghantar satu (1) permohonan sahaja.

Pemohon perlu melengkapkan borang permohonan secara dalam talian melalui Portal Penajaan JPA mulai 4 Mac 2024 sehingga 29 Mac 2024.

Borang Permohonan Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong (BYDPA)


Permohonan yang memenuhi syarat serta melepasi saringan lanjut pihak JPA sahaja akan disenarai pendek untuk menghadiri temu duga. Tiada sebarang rayuan akan diproses sekiranya pemohon gagal untuk disenarai pendek menghadiri temu duga.

Dokumen permohonan yang lengkap seperti dalam lampiran hendaklah dikemukakan dan diterima oleh pihak JPA sebelum atau pada 5 April 2024 (Jumaat) sama ada melalui serahan tangan atau melalui pos ke alamat berikut:

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Jabatan Perkhidmatan Awam
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Aras 3, Blok C2, Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62510 PUTRAJAYA
(u.p: Unit Pengurusan Penawaran Dalam Perkhidmatan)

Nota : Dokumen permohonan yang lengkap daripada penjawat awam hendaklah dikemukakan oleh urusetia Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) setelah diperakukan oleh PPSM masing-masing. Urus setia PPSM hendaklah mengemukakan pencalonan kepada pihak JPA sebelum atau pada 5 April 2024. (u.p: Unit Pengurusan Penawaran Dalam Perkhidmatan)

Biasiswa Yang di-Pertuan Agong (BYDPA)
Tarikh tutup: 29 Mac 2024 (Jumaat)

Stay updated on the latest scholarships!

Facebook: www.facebook.com/TawaranBiasiswa
Telegram: www.t.me/scholarshipmalaysiaPlease be informed that this list of Top Scholarship in Malaysia 2024/2025 will be updated periodically. Kindly visit our website regularly for timely information and opportunities to secure valuable scholarships that can shape your future. Don't miss out ;)