Permohonan Pinjaman Pelajaran MARA 2013 - Senarai Biasiswa 2023/2024 | Biasiswa JPA etc.

Permohonan Pinjaman Pelajaran MARA 2013

Permohonan pinjaman pelajaran MARA sesi 2013 telah dibuka bagi peringkat pengajian Diploma dan Ijazah Pertama untuk mereka yang sedang belajar di institut pengajian tinggi swasta (IPTS) yang terpilih melalui sistem eEduLoan MARA mulai Februari 2013.

Sistem Permohonan Pinjaman Pelajaran MARA eEduLoan 2013 hanya terbuka kepada pengguna yang berdaftar sahaja. Pengguna perlu mendaftar dengan menggunakan skrin yang disediakan.

Permohonan boleh dibuat secara talian di http://eduloan.mara.gov.my.
Sila rujuk Garis Panduan Permohonan sebelum mengisi borang.
Borang Permohonan Pinjaman Pelajaran MARA 2013

Sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan Permohonan Pinjaman Pelajaran MARA 2013 ini boleh dikemukan mana-mana Pejabat MARA Negeri atau kepada:

Bahagian Penganjuran Pelajaran,
Tingkat 3, Ibu Pejabat MARA,
21, Jalan Raja Laut,
50609 Kuala Lumpur

Telefon: 03-26132015/ 03-26132016
Faks: 03-26915854


Sumber: eEDULOAN MARA 2013