Biasiswa Perguruan Persekutuan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) KPM 2024 - Senarai Tawaran Biasiswa Malaysia 2024 | Malaysia Scholarship 2024 List

Biasiswa Perguruan Persekutuan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) KPM 2024

Biasiswa Perguruan Persekutuan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) dibuka kepada semua pelajar yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk memohon biasiswa bagi pembiayaan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP).

Baca juga: Senarai Penuh Biasiswa Terkini 2024/2025

Biasiswa ini dikhususkan untuk bakal guru yang mencapai prestasi pengajian yang cemerlang di Universiti Awam (UA).

Syarat Kelayakan:

Pemohon mestilah memenuhi syarat-syarat permohonan seperti berikut:

Syarat-Syarat Umum:

 • Calon mestilah Warganegara Malaysia;
 • Umur calon tidak melebihi 25 tahun pada 1 Januari 2024 (tahun permohonan);
 • Calon memiliki Sijil Penuh bagi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) untuk melayakkan lantikan ke perkhidmatan awam termasuk kepujian dalam Bahasa Melayu dan Ujian Lisan pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
 • Calon sedang mengikuti pengajian di semester 2 dan 3 bagi 3 tahun pengajian dan semester 2 hingga 4 bagi 4 tahun pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda Pendidikan seperti bidang yang ditetapkan dan perlu mendapat sekurangkurangnya PNGK 3.50 dan ke atas bagi keputusan semester terkini;
 • Penawaran biasiswa ISMP dibuka kepada pelajar daripada Fakulti Pendidikan dan juga kepada pelajar dari Fakulti lain sekiranya Ijazah Sarjana Muda yang diperoleh adalah dengan pendidikan;
 • Biasiswa hanya akan ditawarkan kepada calon yang mengikuti pengajian dalam bidang kursus major sahaja;
 • Bagi calon Bidang Bahasa Inggeris, calon perlu mendapat kelayakan minimum Band 4 bagi keputusan ujian Malaysia University English Test (MUET) atau minimum Band B2 bagi keputusan ujian merujuk kepada Common European Framework of Referencefor Languages (CEFR) seperti di Lampiran A dan mencapai sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan ke atas bagi keputusan semester terkini;
 • Bagi calon Bidang Dini dan Bahasa Arab, calon perlu mempunyai kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Arab dan wajib mengemukakan dokumen berkaitan seperti salinan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)/ Sijil Menengah Agama (SMA)/ Sijil Menengah Ugama (SMU) atau mana-mana dokumen yang boleh menyokong kemahiran bahasa untuk memohon;
 • Bagi calon yang mengambil jurusan teknik dan vokasional, calon boleh mengemukakan dokumen berkaitan seperti salinan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) atau Diploma dalam bidang TVET (sekiranya ada);
 • Calon yang berkelayakan dan memenuhi syarat sahaja akan dipanggil untuk menduduki Ujian Kelayakan Calon Guru (e-UKCG) secara dalam talian dan mengikuti Ujian Kecergasan Fizikal (UKF) serta sesi temu duga secara bersemuka dengan Panel Penilai;
 • Calon yang berjaya ditawarkan Biasiswa KPM perlu melepaskan tajaan atau pembiayaan pelajaran sedia ada; dan
 • Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) adalah tidak layak memohon.


Cara Memohon:

Semua permohonan perlu dibuat secara dalam talian (online) melalui Portal ePenawaran KPM bermula 21 Mac 2024 (Khamis) sehingga 25 April 2024 (Khamis), pukul 5:00 petang.

Portal ePenawaran Biasiswa Perguruan Persekutuan KPM 2024


Permohonan yang diterima selepas tarikh yang dinyatakan tidak akan dipertimbangkan. Pemohon dimohon untuk merujuk kepada portal rasmi KPM bagi sebarang pemakluman terkini.

Permohonan yang tidak mematuhi syarat/tidak lengkap akan ditolak.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkenaan tatacara dan panduan penggunaan sistem ePenawaran, pemohon boleh menghubungi emel ismp.bt@moe.gov.my atau urusetia seperti yang berikut:

a) 03-8321 7157 - Puan Nooraini binti Misrijan
b) 03-8321 7138 - Puan Sharifah Idayu binti Syed Ahmad Termizi
c) 03-8321 7151 - Encik Muhd Faizzuddin Khairi bin Mohd Jamali
d) 03-8321 7159 - Encik Muhammad Zikri Firdaus bin Sulaiman
e) 03-8321 7136 - Puan Nur Izzati binti Marzuki

Biasiswa Perguruan Persekutuan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP)
Tarikh tutup: 25 April 2024 (Khamis)

Stay updated on the latest scholarships!

Facebook: www.facebook.com/TawaranBiasiswa
Telegram: www.t.me/scholarshipmalaysiaPlease be informed that this list of Top Scholarship in Malaysia 2024/2025 will be updated periodically. Kindly visit our website regularly for timely information and opportunities to secure valuable scholarships that can shape your future. Don't miss out ;)