Biasiswa Kumpulan UEM 2015 - Senarai Tawaran Biasiswa Malaysia 2024 | Malaysia Scholarship 2024 List

Biasiswa Kumpulan UEM 2015

Program Biasiswa Kumpulan UEM menawarkan peluang khusus untuk rakyat Malaysia yang cemerlang dan berprestasi tinggi untuk menjalani pengajian Ijazah Pertama di IPTA / IPTS terpilih.

Biasiswa ini meliputi perbelanjaan akademik termasuklah yuran pengajian dan peperiksaan, insurans, dan juga elaun buku, komputer dan sara hidup.

Pemohon yang berjaya perlu berkhidmat selama 3 tahun dengan Kumpulan UEM dan mendapat latihan kepimpinan, aktiviti pembangunan dengan ikatan kerja sepanjang program ini dan dalam tempoh yang terikat.

Tawaran biasiswa ini menawarkan tajaan untuk bidang-bidang berikut (* Tertakluk kepada kelulusan pemegang-pemegang amanah pada tahun penawaran):
 1. Perniagaan: Kewangan, Pengurusan Perniagaan, Perakaunan, Ekonomi, Pemasaran;
 2. Alam Bina: Ukur Bahan, Perancangan Bandar, Ukur Tanah, Perkhidmatan Bangunan, Pengurusan Bangunan;
 3. Kejuruteraan: Sivil, Mekanikal, Elektrikal.
Tarikh tutup: 13 September 2015
Tawaran Biasiswa UEM

88 Biasiswa Malaysia & Pinjaman Pelajaran Malaysia 2014

IPTA / IPTS Terpilih untuk Biasiswa UEM (institusi lain tidak akan dipertimbangkan):

 • Universiti Teknologi Malaysia (UTM);
 • Universiti Putra Malaysia (UPM);
 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM);
 • Universiti Malaya (UM);
 • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM);
 • Universiti Sains Malaysia (USM);
 • Universiti Utara Malaysia (UUM);
 • Universiti Teknologi MARA (UiTM) - Semua cawangan;
 • Universiti Tenaga Nasional (UNITEN);
 • Multimedia University (MMU).

Syarat Kelayakan Memohon Biasiswa UEM:

 • Warganegara Malaysia;
 • Pelajar STPM / Matrikulatiosi 2014, keputusan telah diumumkan untuk pendaftaran universiti pada bulan September;
 • Mendapat minimum PNGK 3.50;
 • Pemohon mestilah tidak terikat atau ditaja oleh mana-mana organisasi lain. Walau bagaimanapun, bantuan kewangan atau lain-lain yang diterima daripada Jabatan Kebajikan tidak dilarang;
 • Mahir dalam Bahasa Inggeris, rajin, dan mempunyai ciri-ciri keperibadian yang positif;
 • Rekod kokurikulum yang cemerlang merupakan satu kelebihan;
 • Pemilihan akhir juga bergantung kepada prestasi semasa temu duga.

Cara Memohon Biasiswa UEM:

 • Semua permohonan mestilah dibuat secara atas talian melalui » Permohonan Biasiswa Kumpulan UEM;
 • Pemohon perlu log masuk ke dalam sistem dan melengkapkan butiran dalam borang permohonan biasiswa;
 • Pemohon tidak perlu mengemukakan apa-apa dokumen. Dokumen sokongan hanya diperlukan semasa sesi temuduga.
Sebarang pertanyaan berkenaan Biasiswa UEM ini boleh diajukan melalui emel kepada scholarship.info@uemnet.com atau hubungi +603 2727 6850 / 6511/ 6439.

Hanya calon yang disenarai pendek akan dihubungi untuk sesi temuduga. Jika anda tidak mendapat sebarang maklum balas selepas 2 bulan, permohonan anda dianggap tidak berjaya.


Sumber: UEM Group Berhad

Stay updated on the latest scholarships!

Facebook: www.facebook.com/TawaranBiasiswa
Telegram: www.t.me/scholarshipmalaysiaPlease be informed that this list of Top Scholarship in Malaysia 2024/2025 will be updated periodically. Kindly visit our website regularly for timely information and opportunities to secure valuable scholarships that can shape your future. Don't miss out ;)