Tajaan Biasiswa Pendidikan Malaysia Airports 2013 Dalam dan Luar Negara - Senarai Tawaran Biasiswa 2023/2024 | Scholarship in Malaysia

Tajaan Biasiswa Pendidikan Malaysia Airports 2013 Dalam dan Luar Negara

Biasiswa Pendidikan Malaysia Airports 2013 ini ditawarkan kepada pemohon yang ingin melanjutkan pengajian peringkat Ijazah Sarjana Muda di universiti dalam dan luar negara. Selain bertujuan untuk menyokong dan menggalakkan pelajar cemerlang untuk mencapai objektif pendidikan tinggi dan profesional mereka, Biasiswa Malaysia Airports ini merupakan satu lagi Tanggungjawab (CR) program Korporat oleh Malaysia Airports dalam menyokong misi untuk menjadi organisasi bertaraf dunia yang komited kepada pembangunan mampan masyarakat.

Tarikh tutup: 9 Jun 2013
Permohonan Tajaan Biasiswa Malaysia Airports untuk Ijazah Sarjana Muda | Scholarship

Sila maklum bahawa syarat kelayakan untuk program di institusi dalam dan luar negara adalah berbeza sebagaimana yang dinyatakan di bawah:
1. Program Ijazah Sarjana Muda di Universiti Tempatan

Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik / Kejuruteraan Sivil / Kejuruteraan Mekanikal / Teknologi Maklumat:
 • Umur tidak melebihi 21 tahun;
 • SPM: minimum 6A termasuk mana-mana 6 subjek wajib berikut; ATAU
  • Bahasa Malaysia
  • Bahasa Inggeris
  • Matematik
  • Matematik Tambahan
  • Fizik
  • Kimia / Teknologi Kejuruteraan / Teknologi Maklumat
 • STPM: sekurang-kurangnya PNGK 3.00 atau minimum Principle B untuk subjek Pengajian Am; ATAU
 • Diploma / Matrikulasi: PNGK 3.30 ke atas daripada mana-mana universiti yang diiktiraf;
 • Mempunyai kemahiran kepimpinan yang tinggi dan penyertaan aktif dalam aktiviti-aktiviti ko-kurikulum seperti persatuan dan kelab, sukan dan sebagainya;
 • Menerima tawaran daripada mana-mana sepuluh (10) universiti terbaik di Malaysia berdasarkan penilaian QS World University Ranking pada tahun tersebut;
 • Tidak menerima biasiswa atau pinjaman daripada mana-mana pihak.
Pentadbiran Perniagaan / Perakaunan / Kewangan / Ekonomi / Perundangan / Pemasaran / Perniagaan (Commerce):
 • Umur tidak melebihi 21 tahun;
 • SPM: minimum 6A termasuk mana-mana 6 subjek wajib berikut; ATAU
  • Bahasa Malaysia
  • Bahasa Inggeris
  • Matematik
  • Matematik Tambahan
  • Sains / Biologi / Fizik / Kimia
  • Perniagaan / Ekonomi Asas / Sejarah / Prinsip Akaun / Geografi
 • STPM: sekurang-kurangnya PNGK 3.00 atau minimum Principle B untuk subjek Pengajian Am;
 • Diploma / Matrikulasi: PNGK 3.30 ke atas daripada mana-mana universiti yang diiktiraf;
 • Mempunyai kemahiran kepimpinan yang tinggi dan penyertaan aktif dalam aktiviti-aktiviti ko-kurikulum seperti persatuan dan kelab, sukan dan sebagainya;
 • Menerima tawaran daripada mana-mana sepuluh (10) universiti terbaik di Malaysia berdasarkan penilaian QS World University Ranking pada tahun tersebut;
 • Tidak menerima biasiswa atau pinjaman daripada mana-mana pihak.
2. Program A-Level sebagai Pra-syarat untuk Program Luar Negara di Universiti Tempatan

Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik / Kejuruteraan Sivil / Kejuruteraan Mekanikal / Teknologi Maklumat:
 • Umur tidak melebihi 21 tahun;
 • SPM: minimum 8A termasuk mana-mana 6 subjek wajib berikut;
  • Bahasa Malaysia
  • Bahasa Inggeris
  • Matematik
  • Matematik Tambahan
  • Fizik
  • Kimia / Teknologi Kejuruteraan / Teknologi Maklumat
 • Mempunyai kemahiran kepimpinan yang tinggi dan penyertaan aktif dalam aktiviti-aktiviti ko-kurikulum seperti persatuan dan kelab, sukan dan sebagainya;
 • Tidak menerima biasiswa atau pinjaman daripada mana-mana pihak.
Pentadbiran Perniagaan / Perakaunan / Kewangan / Ekonomi / Perundangan / Pemasaran / Perniagaan (Commerce):
 • Umur tidak melebihi 21 tahun;
 • SPM: minimum 8A termasuk mana-mana 6 subjek wajib berikut;
  • Bahasa Malaysia
  • Bahasa Inggeris
  • Matematik
  • Matematik Tambahan
  • Sains / Biologi / Fizik / Kimia
  • Perniagaan / Ekonomi Asas / Sejarah / Prinsip Akaun / Geografi
 • Mempunyai kemahiran kepimpinan yang tinggi dan penyertaan aktif dalam aktiviti-aktiviti ko-kurikulum seperti persatuan dan kelab, sukan dan sebagainya;
 • Tidak menerima biasiswa atau pinjaman daripada mana-mana pihak.
3. Program Ijazah Sarjana Muda di Universiti Luar Negara

Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik / Kejuruteraan Sivil / Kejuruteraan Mekanikal / Teknologi Maklumat / Pentadbiran Perniagaan / Perakaunan / Kewangan / Ekonomi / Perundangan / Pemasaran / Perniagaan (Commerce):
 • Umur tidak melebihi 21 tahun;
 • STPM: minimum PNGK 3.30 dan mencapai Gred A untuk subjek Pengajian Am serta MUET Band 5; ATAU
 • Diploma / Matrikulasi: minimum PNGK 3.50 ke atas daripada mana-mana universiti yang diiktiraf; ATAU
 • A-Level: lulus minimum 3A 1B dalam sekurang-kurangnya 4 subjek atau setaraf per semester;
 • Skor keseluruhan minimum 6.0 dalam IELTS atau 5.0 IELTS dan maksimum 30 minggu ELICOS;
 • Mempunyai kemahiran kepimpinan yang tinggi dan penyertaan aktif dalam aktiviti-aktiviti ko-kurikulum seperti persatuan dan kelab, sukan dan sebagainya;
 • Menerima tawaran daripada mana-mana sepuluh (10) universiti terbaik di UK, US dan Australia berdasarkan penilaian QS World University Ranking pada tahun tersebut;
 • Tidak menerima biasiswa atau pinjaman daripada mana-mana pihak.
Nota: Bagi penerima biasiswa sedia ada yang telah menamatkan pengajian asasi, mereka perlu mendapat 2.4 dan/atau 5 bagi meneruskan kursus ijazah pertama di bawah program ini.

Cara Memohon:
 • Pemohon perlu membuat permohonan Biasiswa Pendidikan Malaysia Airports secara online. Mohon sekarang sebelum 9 Jun 2013!
 • Setiap pemohon hanya dibenarkan untuk memohon 1 (SATU) biasiswa sahaja, sama ada untuk program di universiti tempatan atau luar negara;
 • Hanya permohonan lengkap yang diterima melalui portal pendaftaran dalam talian sahaja akan diproses. Tidak perlu hantar permohonan melalui emel atau pos;
 • Sekiranya tidak menerima sebarang balasan sehingga 30 Jun 2013, permohonan dianggap tidak berjaya;
 • Borang permohonan yang tidak lengkap atau lewat tidak akan dilayan;
 • Hanya calon yang disenarai pendek sahaja yang akan dimaklumkan untuk sesi temuduga.
Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila emelkan kepada edusponsor@malaysiaairports.com.my.Sumber: Malaysia Airports Holdings Berhad

Stay updated on the latest scholarships!

Facebook: www.facebook.com/TawaranBiasiswa
Telegram: www.t.me/scholarshipmalaysiaPlease be informed that this list of Top Scholarship in Malaysia 2023/2024 will be updated periodically. Kindly visit our website regularly for timely information and opportunities to secure valuable scholarships that can shape your future. Don't miss out ;)