Tawaran Biasiswa Khazanah Global 2013 - Senarai Tawaran Biasiswa Malaysia 2024 | Malaysia Scholarship 2024 List

Tawaran Biasiswa Khazanah Global 2013

Tawaran Biasiswa Khazanah Global 2103 merupakan satu anugerah berprestij yang menawarkan peluang untuk rakyat Malaysia yang berprestasi tinggi dan cemerlang untuk melanjutkan pengajian Sarjana Muda dan Sarjana di universiti-universiti terkemuka di United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia dan Jepun. Di samping itu, penerima Biasiswa Khazanah Global turut disediakan dengan latihan kepimpinan di organisasi terkemuka di Malaysia.

Tempoh biasiswa adalah untuk sepanjang tempoh pengajian seperti yang dinyatakan dalam tawaran kemasukan, tertakluk kepada terma dan syarat Yayasan Khazanah.


Tarikh tutup: 8 April 2013
Tawaran Biasiswa Khazanah Global 2013 | Scholarships
Syarat Kelayakan:
Biasiswa Khazanah Global 2013 untuk Ijazah Sarjana Muda
 • Mempunyai kemahiran kepimpinan yang tinggi dan penyertaan aktif dalam aktiviti ko-kurikulum, sosial atau kesukarelawanan;
 • Satu kenyataan peribadi diperlukan (Tajuk: Mengapa Biasiswa Khazanah Nasional adalah untuk anda dan bagaimana anda boleh menyumbang kepada amalan tadbir urus yang baik dan pembangunan kepimpinan Malaysia);
 • Pemohon mestilah mempunyai rekod pencapaian akademik yang konsisten dan cemerlang seperti berikut:

 • Asasi
  • Mendapat minimum 8A (kombinasi A dan A+) dalam peperiksaan SPM baru-baru ini;
  • Tidak melebihi umur 18 tahun pada tarikh pendaftaran untuk kajian asas.

  Pra-siswazah
  • Memperolehi 3A minimum untuk A-Level atau kelayakan lain yang setara;
  • Mendapat minimum sebanyak 3.50 PNGK untuk Ijazah Sarjana Muda;
  • Telah ditawarkan atau sedang mengikuti pengajian di universiti-universiti berkaitan (tawaran bersyarat boleh dipertimbangkan);
  • Tidak melebihi umur 21 tahun pada tarikh pendaftaran untuk program ijazah.
Klik untuk memohon Biasiswa Yayasan Khazanah Global 2013 Ijazah Pertama
Biasiswa Khazanah Global 2013 untuk Ijazah Lanjutan
 • Mempunyai kemahiran kepimpinan yang tinggi dan penyertaan aktif dalam aktiviti ko-kurikulum, sosial atau kesukarelawanan;
 • Satu garis panduan penyelidikan / ringkasan tesis dikehendaki;
 • Pemohon mestilah mempunyai rekod pencapaian akademik yang konsisten dan cemerlang seperti berikut:

 • Master
  • Mendapat sekurang-kurangnya Kelas Kedua (Atas) dengan Kepujian dalam Ijazah Sarjana Muda;
  • Mendapat kemasukan untuk melanjutkan pelajaran di universiti-universiti terpilih (tawaran bersyarat boleh dipertimbangkan);
  • Tidak melebihi umur 40 tahun pada tarikh pendaftaran untuk program Master.

  Ph.D
  • Mendapat keputusan cemerlang atau 'A' purata gred atau setaraf (jika ada sistem mata) di peringkat Sarjana;
  • Mendapat kemasukan atau sedang mengikuti pengajian di universiti-universiti terpilih (tawaran bersyarat boleh dipertimbangkan);
  • Tidak melebihi 40 tahun pada tarikh pendaftaran untuk program kedoktoran.
Klik untuk memohon Biasiswa Yayasan Khazanah Global 2013 Ijazah Lanjutan
Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:

Yayasan Khazanah
Level 33, Tower 2, Petronas Twin Towers
Kuala Lumpur City Centre
50088 Kuala Lumpur
Malaysia

Tel: 03-20340000
Fax: 03-2034 0440Sumber: Yayasan KHAZANAH

Stay updated on the latest scholarships!

Facebook: www.facebook.com/TawaranBiasiswa
Telegram: www.t.me/scholarshipmalaysiaPlease be informed that this list of Top Scholarship in Malaysia 2024/2025 will be updated periodically. Kindly visit our website regularly for timely information and opportunities to secure valuable scholarships that can shape your future. Don't miss out ;)