Tawaran Biasiswa Yayasan Telekom (YM) 2013 Dalam dan Luar Negara - Senarai Biasiswa Malaysia 2023/2024 | Biasiswa JPA etc.

Tawaran Biasiswa Yayasan Telekom (YM) 2013 Dalam dan Luar Negara

Tawaran Biasiswa Yayasan Telekom (YM) 2013 untuk peringkat pengajian tinggi di dalam dan luar negara kini dibuka kepada semua pelajar warganegara Malaysia yang berjaya memperolehi kelulusan akademik yang cemerlang, mempunyai personaliti yang baik dan aktif dalam kegiatan ko-kurikulum.

Biasiswa oleh Yayasan TM ini merangkumi pembiayaan untuk bidang / kursus seperti berikut:
 • Kejuruteraan Perhubungan, Elektronik dan Elektrik
 • Teknologi Maklumat, Sains Komputer dan Perisian
 • Pengurusan dan Perakaunan
Tarikh tutup: 30 Mac 2013
Tawaran Biasiswa Yayasan Telekom (YM) 2013 untuk Pengajian Dalam dan Luar Negara.
Syarat Kelayakan:
Pengajian Dalam Negara
1. Peringkat Pra-Universiti di Universiti Multimedia
 • Terbuka kepada calon lepasan SPM 2012 sahaja.
 • Memperolehi minima A dalam mana-mana 4 subjek wajib berkaitan kursus.
2. Peringkat Diploma di Universiti Multimedia (MMU) dan Kolej Multimedia (MMC)
 • Terbuka kepada calon lepasan SPM 2012 atau pelajar yang sedang mengikuti pengajian tahun satu peringkat Diploma.
 • Memperolehi minima B dalam 5 subjek wajib berkaitan kursus atau minima CGPA 3.00.
3. Peringkat ljazah Pertama di Universiti Multimedia (MMU), Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)
 • Kelulusan cemerlang di peringkat Matrikulasi/STPM/Diploma atau kelayakan yang setaraf.
 • Memperolehi sekurang-kurangnya CGPA 3.3.
Daftar Permohonan Biasiswa Yayasan Telekom 2013 Dalam Negara
Pengajian Luar Negara
1. Peringkat Pra-Universiti
 • Terbuka kepada lepasan SPM 2012.
 • Memperolehi A dalam 8 subjek termasuk 5 subjek wajib berkaitan kursus.
2. Peringkat Ijazah Pertama
 • Kelulusan cemerlang di peringkat A-Level, Matrikulasi atau kelayakan yang setaraf.
Daftar Permohonan Biasiswa Yayasan Telekom 2013 Dalam Negara
Perhatian: Sila gunakan keputusan CGPA yang terkini sekiranya keputusan akhir masih belum di perolehi. Rujuk syarat dan kelayakan lanjut di sini.

Cara Memohon:
 • Permohonan hanya boleh dibuat secara online di laman sesawang Yayasan TM. Lihat Panduan mengisi borang Permohonan Biasiswa Dalam Talian 2013.
 • Calon lepasan SPM hanya boleh memohon selepas keputusan diumumkan.
 • Nombor Rujukan akan di hantar ke emel anda sebaik sahaja anda melengkapkan permohonan dan menekan butang "Teruskan" pada bahagian Maklumat Pemohon. Sila semak e-mail anda.
 • Sekiranya ada pertanyaan, sila hubungi pegawai yang berikut:

 • Bahagian Penajaan:
  1. Khairul Izam Kamsiran (03-2240 1582)
  2. Norliana Yunos (03-2240 0635)
  3. Ihsan Said (03-2240 1594)
  4. Mohd Rozaimi Ariff Arshad (03-2240 0661)